3M

Mục tiêu bền vững của 3M chính là hỗ trợ sự phát triển của từng cá nhân trên toàn thế giới, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Điều này có nghĩa là giải quyết được những thách thức toàn cầu, như các vấn đề về nguồn năng lượng và an ninh, vật liệu khan hiếm, sức khỏe và an toàn cho con người, giáo dục và phát triển, đồng thời đảm bảo được chiến lược phát triển của 3M.

·        Công nghệ 3M Thúc đẩy từng Doanh nghiệp

·        Sản phẩm 3M Nâng cao Chất lượng từng Gia đình

·        Ý tưởng 3M Nâng tầm Cuộc sống

Giống như nhiều tổ chức khác, 3M luôn nỗ lực không ngừng để cân bằng giữa ba yếu tố bền vững trọng tâm:

·        Thành công về mặt Kinh doanh: Phát triển các giải pháp thực tế, khác biệt và tinh tế cho các vấn đề về bền vững.

·        Bảo vệ Môi trường: Cung cấp các giải pháp và sản phẩm thực tế và hiệu quả để giải quyết các vấn đề về môi trường.

·        Trách nhiệm Xã hội: Tổ chức các buổi tọa đàm cùng với các cổ đông chính để cải tiến liên tục các giải pháp bền vững của 3M.Xem thêm