Actimove

Actimove® là một thành phần của gia đình y tế BSN. Sản phẩm luôn được phát triển và đổi mới không ngừng để ngày một hoàn thiện hơn.
Đổi mới cho các chuyên gia y tế
Chúng tôi cam kết sản phẩm băng đai nẹp chỉnh hình Actimove® được thiết kế với độ chính xác cao. Sản phẩm cung cấp sự tiện nghi vượt trội, hỗ trợ, bảo vệ và giúp tăng sự tuân thủ của bệnh nhân.
Đổi mới cho bệnh nhân
Đối với bệnh nhân, chúng tôi cam kết tất cả sản phẩm dòng Actimove® đều được thiết kế dựa trên tiêu chí mềm, thoáng khí, dễ sử dụng, thoải mái và thời trang. Nổi bật là sản phẩm Actimove® GenuMotion đã giành được 2 giải thưởng thiết kế lớn.Xem thêm