Hisamitsu

Với danh hiệu đứng đầu trong top “Hàng Việt Nam chất lượng cao” từ năm 1999 đến nay, Công ty Dược phẩm Hisamitsu VN đã tạo dựng được niềm tin và sự tin yêu qua từng sản phẩm của Công ty đến người tiêu dùng, góp phần cho sự phát triển sức khỏe cộng đồng Việt Nam.

1994 - Nhận giấy phép đầu tư.

1995 - Bắt đầu sản xuất kinh doanh dược phẩm tại Biên Hòa, Đồng nai, Việt Nam.

1997 - Mở văn phòng liên lạc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
          Mở Chi nhánh tại Hà Nội.

1998 - Xây dựng nhà máy sản xuất cao dán Salonpas.

2001 - Hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất cao dán Salonpas.
          Triển khai sản xuất thuốc bôi Salonpas Gel.

2004 - Triển khai sản xuất dầu bôi Salonpas Liniment.
          Xây dựng nhà máy sản xuất cao dán Salonsip.

2005 - Triển khai sản xuất cao dán Salonsip.

2007 - Mở Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
          Chính thức xuất khẩu cao dán Salonpas sang các nước Đông Nam ÁXem thêm