Urgo

  • Là một công ty của Pháp, được thành lập năm 1958. Urgo hiện đang dẫn đầu trong tất cả các thị trường liên quan và có một chiến lược rõ ràng để ngày càng phát triển trên toàn thế giới. Ngoài ra, Urgo còn là thương hiệu số 1 tại Pháp, Đức và thứ 4 tại Châu Âu trong lĩnh vực chăm sóc vết thương
  • Công ty Urgo không ngừng đổi mới, kết hợp với sự đầu tư liên tục vào nghiên cứu, phát triển, sản xuất, và nghiên cứu lâm sàng nhằm mục đích chứng minh hiệu quả điều trị của sản phẩm.
  • Urgo đặt tầm nhìn của mình hướng đến sự hoàn thiện, nhờ vào đội ngũ nhân viên tài năng, tận tụy và sáng tạo.


Xem thêm