Bảng phân loại huyệt Diện Chẩn

Ngày: 18/06/2019 lúc 14:53PM

Bảng phân loại huyệt Diện Chẩn


Bài giảng Diện chẩn Điều khiển Liệu pháp  - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - Phần 17

Để giúp các bạn học viên đỡ mất thì giờ trong việc tìm kiếm các mối liên hệ giữa các Huyệt Diện Chẩn với một vùng hay cơ quan nào đó (hoặc kiên hê đến một triệu chứng hay tác dụng cần thiết nào đó) chúng tôi soạn:” Bảng Phân loại huyệt Diện Chẩn” dưới đây: 

* Cách sử dụng:

Dò các bảng dưới đây thấy huyệt nào có liên quan đến trường hợp bệnh mình đang điều trị thì chọn ra.

Ví dụ: Đối với bệnh nhân đau đỉnh đầu,  ta có thể nghĩ đến các huyệt sau ( vốn có liên hệ với nó): 103-197-175-126—50-51-87-365 và sau đó,  lấy que dò để xác định trong số các huyệt trên,  huyệt nào báo đau thì sẽ DAY ẤN hoặc DÁN CAO hay chấm huyệt (chứ không phải hễ đau đâu là day ấn hay dán cao hết cà huyệt trên cùng một lúc).

Chú ý: Các Huyệt có gạch dưới là Huyệt Chính thường hay báo đau khi có bệnh. 

YTESONHUONG-Bảng phân loại huyệt Diện Chẩn
YTESONHUONG-Bảng phân loại huyệt Diện Chẩn
YTESONHUONG-Bảng phân loại huyệt Diện Chẩn

Kho 02
BÌNH LUẬN

Tin cùng chuyên mục