Phương thức thanh toán

 

Thanh Toán C.O.D (  Thanh toán khi nhận hàng )

Qúy khách hàng  có thể linh hoạt mua hàng tại y tế Sơn Hương , và thanh toán theo phương thức C.O.D( Thanh toán khi nhận hàng ) Theo quy trình sau:

  • Bước 1: Quý khách lựa chọn sản phẩm và tiến hành đặc hàng .XÁC NHẬN phương thức thanh toán C.O.D
  • Bước 2: Y Tế Sơn Hương Xác nhận qua email hoặc xác nhận qua điện thoại( nếu cần ) chuyển hàng 
  • Bước 3: Khách hàng thanh toán khi nhận được hàng  tại  địa chỉ yêu cầu 

Thanh Toán Qua Chuyển Khoản Ngân Hàng 

  • Bước 1: Khách hàng lựa chọn sản phẩm và tiến hành Đặt hàng . Xác nhận phương thức thanh toán chuyển khoản 
  • Bước 2: Y Tế Sơn Hương Xác nhận qua email hoặc qua điện thoại (nếu cần)
  • Bước 3 :  Khách hàng thực hiện chuyển khoản ( ghi rõ họ tên người gửi  , thông  tin số hóa đơn mua hàng , sau  khi chuyển khoản với đối tác , hãy liên hệ với số điện thoại hoặc các bạn phụ trách đơn hàng ) 
  • Bước 4 : Y Tế Sơn Hương xác nhận thanh toán ( qua điện thoại ) và tiến hành gửi  hàng 
  •  Bước 5 : Khách hành xác nhận và phản hồi khi nhận được hàng